5 jaren geleden geplaatst in Cases

Nederland was in april 2002 het eerste land ter wereld dat euthanasie legaliseerde. Een verwerving van vrijheid, maar ook het begin van complexe medische vraagstukken en een voortdurend ethisch debat.

De Nederlandse Euthanasievereniging zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven. De NVVE wil een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen. Zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Snelle groei naar 160.000 leden

De vereniging is van een kleine activistische club uitgegroeid tot een grote en veel geraadpleegde vereniging. De NVVE ontvangt geen subsidies en is voor haar inkomsten afhankelijk van contributie van de 160.000 leden.

Hoe biedt je keuzevrijheid online aan?

Hoe moeten we onze diensten online aanbieden? En presenteren we ons daarbij als een vereniging, een belangenbehartiger of als een dienstverlener? Of kunnen we dat allemaal zijn? Digitale vraagstukken op het eerste gezicht. Maar eigenlijk vraagstukken die over de 'raison d'être' van de vereniging gaan.

Strategisch organisatievraagstuk

In 2011 werd aan Brickson de vraag gesteld om een nieuwe website te ontwerpen. De NVVE wist toen al dat een website slechts een kapstok was voor een veel breder vraagstuk: hoe moeten we onze diensten online gaan aanbieden? En hoe presenteren we ons daarbij als een vereniging, een belangenbehartiger en een dienstverlener?

brickson-cases-nvve-illustration.001
Strategisch organisatievraagstuk.

Digitale drempels overwinnen

Het digitaliseren van een traditionele vereniging is simpel, op papier. NVVE heeft een stukje Wikipedia nodig voor haar informatiezoekers, een onderdeel Facebook zodat leden onderling contact kunnen hebben en NVVE zou de ANWB kunnen kopiëren om de ledendiensten vorm te geven. En ook een schepje Bol.com voor het verkopen van niet-reanimatiepenningen.

In het landschap van zorg en hulpverleners neemt de NVVE een unieke positie in door haar stellingname, historie en ledenvolume. Maar juist die erfenis moet je in acht nemen als je digitale stappen gaat zetten.

Herpositionering website en Mijn NVVE

De website van NVVE positioneert zich nog steeds rondom het thema keuzevrijheid en appelleert mensen om daar achter te staan. “Bij ieder leven hoort een waardig einde”, werd het brandstatement op nvve.nl. Daarnaast werd de website een informatiebron en een dienstenportaal voor leden.

De wilsverklaring, voor het eerst online

Uniek. In een online wilsverklaring kunnen mensen hun wensen op medisch gebied vastleggen. Je stelt deze wilsverklaring op voor een situatie waarin je je wensen niet meer kenbaar kunt maken.

Doorbraak, online afspraken maken

Een van de belangrijkste behoeftes van leden is persoonlijk contact. Geen webchat, maar persoonlijk contact. NVVE organiseert voor haar leden gratis spreekuren. In 6 stappen kunnen leden een afspraak maken voor een spreekuur op locatie in hun buurt of een afspraak maken voor een telefonisch gesprek.

Hoe zet je dit soort stappen?

Zoals bij elke organisatie loop je bij vernieuwing tegen grenzen aan. NVVE wist scherp aan te geven langs welke weg de verandering moest lopen. En daar waar we nieuwe stappen zetten, schoof NVVE met een open mindset aan tafel.