Evean staat naast haar klant

De zorg is flink in beweging, zo ook Evean. De veranderingen die het kabinet doorvoert, vragen een behoorlijke omslag in doen en denken. De cliënt van vandaag mag zélf bepalen welke zorg en ondersteuning het beste aansluit bij zijn behoeften en mogelijkheden.

Hoe zorg je dat je klanten regie hebben? En welke digitale mogelijkheden moet je dan als eerste geven? Waar ga je investeren? Hoe ben je relevant in een ondoorzichtige zorgmarkt?

Digitale strategie

Brickson ontwikkelde een gedragen strijdplan voor de komende jaren. De lange termijn visie van de organisatie vertaalden we naar een strategie voor het digitale domein: hoe biedt je transacties aan, hoe informeer je klanten en hoe communiceer je met klanten?

Afbeelding van workshop sessies met Evean

User experience en visual design

De doorvertaling van een digitale strategie resulteerde in een UX design en een visual design voor de nieuwe website. De cliënten en hun naasten zijn uitgangspunt, maar ook andere doelgroepen (professionals, huisartsen, collega’s) ervaren hoe Evean er voor ze is.

Afbeelding van interface design voor Evean.nl

Hoe kom je tot keuzes?

De aanpak voor Evean was gericht op het begrijpen van de cultuur, processen en aanstaande veranderingen binnen de organisatie en de zorgmarkt. We onderzochten vanuit 9 hypotheses, die uiteindelijk leidden tot de inzichten waarmee Evean keuzes kon maken.

Geen onderonsjes met de directie, maar gesprekken dwars door de organisatie heen. Daarnaast spraken we vanzelfsprekend veel met cliënten en hun naasten.

Het resultaat

Evean kiest een eigen lijn

Evean heeft nieuwe inzichten en een digitale roadmap, maar zet ook concrete stappen: een team van bevlogen professionals is begonnen om Evean.nl opnieuw in te richten. Daarbij kiest Evean voor een duidelijke online positionering en doet een uitgesproken propositie naar cliënten, naasten en verwijzers: waarmee kunnen we u helpen?

Meer informatie: Bas Brand